Kezdőlap Kapcsolat Bérleti feltételek E-mail: borostyanutanfuto@gmail.com
Telefon: +36 70 686 8150

 

Felhívjuk bérlőink figyelmét, hogy a telefononos vagy szóbeli fogalásokat csak tájékoztató jellegűnek vesszük mindaddig, amíg a bérleti díj vagy a kaució egy részével nem erősítik meg a bérlési szándékot!

 

UTÁNFUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK

Bérlési feltételek:

 • Magyar állampolgárság

 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány, valamint gépjárművezetői engedély

 • Kaució, ár-érték arányú, alkalmazásfüggő* (*külföld, belföld, hosszútávú bérlés)

A bérléshez szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány

 • Lakcímkártya

 • Mobiltelefon elérhetőség, ami a bérlőnél csörög

Cégek esetén:

 • Aláírási címpéldány

 • Cégjegyzésre jogosulttól való hivatalos megbízás

UTÁNFUTÓ átvétele és visszavétele:

 • Az ÁTADÁS-ÁTVÉTEL személyesen a telephelyünkön, telefonon egyeztetett időpontban történik.

 • Az utánfutó bérleti díja minden esetben 24 órára (1 teljes napra) vonatkozik.

 • A visszaadás késedelme esetén pótdíjat számítunk fel! Amennyiben előre nem várt esemény miatt késik  a visszaadás, kérjük jelezze! A bérlési idő lejárta után történő használat esetén - amennyiben Ön a szerződéskötéskor megadott elérhetőségeken nem elérhető - jogi lépéseket teszünk! Fél napot meghaladó késedelmes visszaadás esetén teljes napi bérleti díjat számítunk fel! Ha az utánfutóban bérelt eszközökben kár keletkezett, haladéktalanul értesítsen minket!

Használat

Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt az utánfutó műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

A bérlő köteles az utánfutót és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősségel tartozik.

Bérlő köteles a birtokában és használatébán álló utánfutót a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívűl minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, az utánfutóban értéket nem hagyni, az utánfutóval lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébkéne az utánfutó magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

A napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés a bérbeadót terheli.

A járművek esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállítás miatt a bérbeadót felelősség nem terheli (vismajor), viszont a bérbeadó a lehetőségekhez képest csere gépjárművet biztosít, vagy a szállítás más módon történő megoldását felajánlhatja.

Az utánfutó forgalmi engedélyét a bérlő köteles magánál tartani, e meglétéért teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő az utánfutó esetleges ellopása/ eltűnése esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni!

Bérlő köteles a járműveket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a közeledésben és parkolásoknál körültekintően használni.

Káresemény:

Használat közben előfordulhat más által vagy saját hibából keletkező káresemény. Ilyenkor a lehetőségekhez mérten kérjük, a járműről és a környezetről készítsen fotókat és értesítsen minekt! Semmiesetre se kezdje meg a javítást, mentést, amígy velünk nem egyeztetett, mert az ebből fakadó költség minden esetben a bérlőt terheli!

Az utánfutó használat közben keletkezett károkért a Bérlő felel, így a kölcsönzéskor fizetett kaució összegén felül is köteles a teljes kárt megtéríteni! A nem körültekintő közelkedés vagy nem megfelelő használat során bekövetkezett károkozásnál a Bérlőt tovább terheli a javítás ideje alatt kieső bérleti díjak összege is! A Bérbeadó a helyreállítás költségét a javítási számlával bizonyítani köteles. A javítások csak szakszervízben végezhetőek el!

A járművekben a bérleti idő alatt bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege bérebeadónál marad.

Felhívjuk a bérlő figyelmét, hogy az utánfutó bérlési ideje alatt teljes anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik, a bérlés ideje alattt a bérlő által keletkezett büntetéseket köteles utólag is megfizetni, valamint tudomásul veszi és aláírásával hozzájárul a szemlyi okmányai másolására, illetve a hivatlaos szervek (rendőrség, bíróság, parkolási társaság) megkeresése esetén azok átadására!

Bérlő elfogadja, hogy a bérlet járműről átadás-átvételkor fénykép is készülhet.

A bérbeadó a bérléssel kapcsolatos vitás esetek rendezésésre a Pesti Kerületi Bíróság illetékességét köti ki.

 

borostyanutanfuto@gmail.com
telephely: 1174 Nagy-Hangács utca 13.
+36 70 686 8150